2022 वसन्त नयाँ संग्रह चन्द्र एलईडी छत प्रकाश dimmable CCT ट्युनेबल सेतो

2022-04-02

2022 वसन्त नयाँ संग्रह चन्द्रमा एलईडी छत प्रकाशस्मार्ट छत बत्तीहरू एविभिन्न आकार र शैलीहरूमा उपलब्ध, स्मार्ट छत बत्तीहरूको हाम्रो संग्रहले तपाईंलाई आफ्नो घरको सजावटलाई पूरक बनाउन अनुमति दिन्छ।यसको न्यूनतम शैली र कालो उच्चारणको साथ, चन्द्रमा एलईडी छतको प्रकाशले शयनकक्षहरू, हलवेहरू र प्रवेश मार्गहरूमा बहुमुखी स्मार्ट प्रकाश ल्याउँछ। यो स्मार्ट प्रकार्यले यसलाई सीसीटी तातो देखि चिसो सेतो प्रकाश, र नरम फैलिएको प्रकाश प्रभाव बनाउँछ।  • QR